Чрез рекламните канали в касите на EasyPay Вие получавате:

  • Допълнителен канал при въвеждаща реклама

  • Поддържаща реклама при провеждане на акции

  • Напомняща рекламна кампания с цел запазване лоялността към Вашата марка, услуга или продукт

  • Достъп до уникална целева аудитория.

  • Възможност за тясно таргетиране по зони, градове или конкретни каси.

Започнете